Подзвоніть нам: 38 /044/ 229 04 40

Авторські права

Всі графічні зображення, текстові та фотоматеріали є власністю компанії "LD Group". Або не допускається змінювати матеріали цього сайту, а також відтворювати, демонструвати, поширювати і використовувати будь-яким іншим чином в комерційних цілях. Матеріали цього сайту захищені законом "Про авторське право", і будь-яке їхнє несанкціоноване використання може спричинити за собою порушення законодавства про авторське право, товарні знаки та інших законів.


Цей сайт створений для надання інформації про компанії і не призначений для надання конкретної комерційної, фінансової, бухгалтерської, податкової чи юридичної інформації.


Компанія "LD Group" має право в будь-який час без попередження вдосконалити, змінювати або доповнювати інформацію, що знаходиться на цьому сайті. Компанія "LD Group" не гарантує точності, актуальності та повноти будь-якої інформації, розміщеної на цьому сайті, або тієї, до якої був отриманий доступ з цього сайту.


Компанія "LD Group", її постачальники та інші учасники, згадані на цьому сайті, не несуть ніякої відповідальності перед Вами або третьою стороною за які б то не було втрати доходів, прямий і непрямий збиток (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли в результаті використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту, будь-яких сайтів, на які посилається цей сайт, або матеріалів, інформації або послуг, що надаються на будь-якому з таких з сайтів.